คำถาม และ คำตอบ

Category: เมนูหลัก
Created on Thursday, 25 January 2018 22:13
Published on Thursday, 25 January 2018 22:13
Written by Super User
Hits: 348

คำถามที่ถามบ่อย

คำถาม : สำนักงานศึกษาธิการภาค มีกี่แห่ง

คำตอบ : สำนักงานศึกษาธิการภาค มีจำนวน 18 แห่ง โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 (ราชบุรี) ตั้งอยู่ที่ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำถาม : สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี คือหน่วยงานเดียวกัน ใช่หรือไม่?

คำตอบ : สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ประสานงานในพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี