แผนปฏิบัติการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5

Category: ข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ
Created on Monday, 03 March 2014 17:01
Published on Monday, 03 March 2014 17:02
Written by Super User
Hits: 185

แผนปฏิบัติการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5