"คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ "เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ"

Category: ข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ
Created on Friday, 15 August 2014 17:13
Published on Friday, 15 August 2014 17:13
Written by Super User
Hits: 241

"คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ "เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ"