โครงการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ(ปรับปรุง)

Category: ข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ
Created on Monday, 01 September 2014 16:32
Published on Monday, 01 September 2014 16:33
Written by Super User
Hits: 216

-โครงการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 ตามนโยบายการตรวจราชการของรัฐและกระทรวงศึกษาธิการ(ปรับปรุง)