"คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ "เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ"

Category: ข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ
Created on Wednesday, 10 September 2014 16:19
Published on Wednesday, 10 September 2014 16:19
Written by Super User
Hits: 578

"คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ "เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ"