คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ รอบที่๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

Category: ข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ
Created on Tuesday, 01 July 2014 16:19
Published on Tuesday, 01 July 2014 16:19
Written by Super User
Hits: 265

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ รอบที่๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗