แผนปฏิบัติการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕

Category: ข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ
Created on Monday, 03 March 2014 16:19
Published on Monday, 03 March 2014 16:19
Written by Super User
Hits: 212

แผนปฏิบัติการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕